Tematräff: Att ha katt

Detta är ett exempel på innehåll som kan komma att finnas på webbplatsen.


I maj ordnar vi en tematräff främst för de medlemmar som är ganska nya som kattägare. Vi hoppas att många erfarna uppfödare och utställare också kommer för att dela med sig av sina kunskaper och erfarenheter. Vi utgår från SVERAKs kompendium ”Att ha katt”. För er som önskar köpa Sveraks färska stadgar och regler finns möjlighet till detta. Även en beställning av kompendiet ”Att skaffa katt” kommer att ske. Dessa kommer att kunna köpas för 40:- styck ( d v s 80:- för allt material ). Dessa häften är en bra grund för er som ska genomföra diplomeringen. För att få detta reducerade pris krävs att klubben står för beställning och därför vill vi snarast få besked vilka av er som vill beställa materialet.