Uppfödardiplomering

Detta är ett exempel på innehåll som kan komma att finnas på webbplatsen. Exempeltexten är lånad från Elfsborgskatten.


Söndagen den 31 maj genomför Elfsborgskatten en studiecirkel runt uppfödardiplomering. Den vänder sig till dig som vill bli diplomerad uppfödare, men också till dig som bara vill vara med och lära dig grunderna inom de tre områden som kursen innefattar.

Till största del kommer dagen att innehålla diskussioner där du får möjlighet, både att ställa frågor och att framföra dina åsikter, samtidigt som du också får lyssna på vad andra tänker och tycker. Dagen avslutas med ett gemensamt tillfälle att genomföra sin diplomering.
Studiecirkeln kommer att vara en heldag mellan 9.00 – ca 16.00. Klubben ordnar fika och lunch till självkostnadspris.

9.00 – 10.15 – grundläggande genetik
10.45 – 12.00 – uppfödning och avel
13.00 – 14.15 – lagar och regler runt kattägande och kattuppfödning
15.00 – 16.00 – tid för genomförande av diplomeringstest

Tiderna ovan är väldigt preliminära och kan givetvis förskjutas utifrån ert intresse.
För er som önskar köpa Sveraks färska stadgar och regler finns möjlighet till detta. Även en beställning av kompendiet ”Att skaffa katt” kommer att ske. Dessa kommer att kunna köpas för 40:- styck ( d v s 80:- för allt material ). Dessa häften är en bra grund för er som ska genomföra diplomeringen. För att få detta reducerade pris krävs att klubben står för beställning och därför vill vi snarast få besked vilka av er som vill beställa materialet.
Diplomeringstestet beställer ni själva från Sverak. Ni betalar och bifogar kvittokopia tillsammans med ansökan. Ansökningen ska gå till Sverak genom vår klubbsekreterare Margaretha Åke, Grönahögsvägen 47, 523 32 ULRICEHAMN. Också detta bör beställas snarast för att vara dig tillhanda innan den 31 maj.
Vi hoppas att många vill komma och vara med. Ju fler deltagare desto intressantare diskussioner!
Välkomna!
styrelsen genom ordförande Cecilia