Inställt medlemsmöte

Medlemsmötet som var planerat till den 24 mars är inställt på grund av smittoriskerna.