Moderniserad djurskyddslag sänds till lagrådet

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 10 januari skriver Sven-Erik Bucht (S) och Isabella Lövin (MP) att regeringen nu skickar en helt ny och moderniserad djurskyddslag till lagrådet. En av de viktigaste frågorna för SVERAK och kattklubbarna kommer dock inte att finnas med. Ministrarna skriver att de ”är medvetna om att det finns starka önskemål om att införa ett krav på märkning och registrering av katter och regeringen ser att det skulle kunna underlätta myndigheternas praktiska arbete med herrelösa katter. I djurskyddsutredningen fanns inte tillräckligt underlag för att gå vidare med detta. Därför kommer regeringen att särskilt utreda frågan om märkning och registrering av katter”.

SVERAK hade en representant med i djurskyddsutredningen, som lämnade sitt betänkande till regeringen 2011 (Ny djurskyddslag, SOU 2011:75).

Lagrådsremissen finns på Regeringens webbplats, liksom debattartikeln som publicerades på DN Debatt den 10 januari 2017 (betalvägg).