Logotyp för Top Cat Club

Om Top Cat Club

Top Cat Club grundades 2001 som en klubb ansluten till Kattförbundet SVERAK. Vi välkomnar alla medlemmar som vill arbeta för klubbens ändamål enligt stadgarna:

  • att verka för bättre förståelse och uppskattning av katter,
  • att genom klubbverksamhet, utställningar och andra aktiviteter vidga intresset för katten som husdjur,
  • att informera om god katthållning (kattens rätta och omsorgsfulla vård) och motarbeta att katter plågas, vanvårdas eller utsätts för oseriös avelsverksamhet,
  • att tillvarata katters och kattägares intressen genom samarbete med likasinnade klubbar/organisationer inom och utom landet.

Läs de fullständiga stadgarna.

För närvarande har klubben ca. NN medlemmar, varav ett NN-tal är aktiva uppfödare.

Officiell adress

Top Cat Club
c/o Michael Edström
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta

Telefon: 08-722 77 43, 073-64 89 854

Nordea Plusgiro: 26 89 69-3