Bli medlem

Bli medlem du också!

Som huvudmedlem i Top Cat Club får du sex nummer per år av Kattförbundet SVERAKs tidning Våra Katter och möjlighet till kontakt med andra kunniga och kattintresserade medlemmar.

Medlemskap i Top Cat Club kostar för huvudmedlem 350 kronor per kalenderår, och för familjemedlem (medlem av samma familj på samma adress) 150 kronor. Avgifterna betalas in till Top Cat Clubs Plusgiro 26 89 69−3. Märk inbetalningen “Medlemskap” och uppge namn, fullständig adress, telefonnummer och/eller mobilnummer, e-post och eventuellt stamnamn.

Medlemskap som tecknas från och med den 1 oktober gäller även hela nästkommande år.

För alla medlemmar är det gratis att annonsera kattungar, avelshanar och omplaceringar på Top Cat Clubs hemsida.

Uppfödare kan anmäla sina kattungeköpare som medlemmar i Top Cat Club och betalar då 200 kronor för för var och en av dem under det första året. I denna avgift ingår förbundstidningen Våra Katter liksom ett fullt medlemskap. Under det andra året gäller full medlemsavgift för kattungeköparen om denne önskar kvarstå som medlem.

Kontakta oss gärna via e-post till kontaktadressen om du har några frågor!

Tänk på att meddela klubben om du byter namn, adress, e-postadress eller telefonnummer. Då riskerar du inte att missa någon information som skickas ut eller att inte få tidningen Våra Katter.

Om du vill ändra uppgifter på klubbens webbplats skickar du även ett mail till webbredaktören.