Om Top Cat Club

Top Cat Club grundades 2001 som en klubb ansluten till Kattförbundet SVERAK. Vi välkomnar alla medlemmar som vill arbeta för klubbens ändamål enligt stadgarna:

  • att verka för bättre förståelse och uppskattning av katter,
  • att genom klubbverksamhet, utställningar och andra aktiviteter vidga intresset för katten som husdjur,
  • att informera om god katthållning (kattens rätta och omsorgsfulla vård) och motarbeta att katter plågas, vanvårdas eller utsätts för oseriös avelsverksamhet,
  • att tillvarata katters och kattägares intressen genom samarbete med likasinnade klubbar/organisationer inom och utom landet.

Läs de fullständiga stadgarna.

För närvarande har klubben ca. NN medlemmar, varav ett NN-tal är aktiva uppfödare.

Officiell adress

Top Cat Club
c/o Michael Edström
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta

Telefon: 08-722 77 43, 073-64 89 854

Nordea Plusgiro: 26 89 69-3