Styrelsen

Styrelse vald vid årsmötet 2018

Ordförande & ansvarig för TCC:s utställningar

Michael Edström
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta
08-722 77 43
073-648 98 54
e-post

Tar hand om…
– medlemsansökningar
– adress och e-poständringar
– stamnamnsansökan och registreringsanmälan
Läs här innan du skickar material som är SVERAK-relaterat

Kassör

José “Pepe” Carratalà
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta
08-722 77 43
073-64 89 854
e-post

Sekreterare och utställningssekreterare

Marie-Helen Lindholm
Drakenbergsgatan 37, 5 tr
117 41 Stockholm
08-668 31 02
070-939 45 30
e-post

Tar hand om…
– utställningsanmälningar
Läs här innan du skickar material rörande utställning

Styrelseledamot

Pertti Nurminen
e-post

Ewa Löwdin
e-post

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Suppleant
Bertil Hansson
e-post

Revisor
Maurilio Gil

Revisorssuppleant
Seppo Tavi

Valberedning

Ingegerd Östman och Lena Thorsson

Klubbsträffsansvarig

Vakant