Styrelsen

Styrelse vald vid årsmötet 2022

Ordförande & ansvarig för TCC:s utställningar

Michael Edström
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta
08-722 77 43
073-648 98 54
e-post

Tar hand om…
– medlemsansökningar
– adress och e-poständringar
– stamnamnsansökan och registreringsanmälan
Läs här innan du skickar material som är SVERAK-relaterat

Kassör

José “Pepe” Carratalà
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta
08-722 77 43
073-64 89 854
e-post

Sekreterare och utställningssekreterare

Marie-Helen Lindholm
Drakenbergsgatan 37, 5 tr
117 41 Stockholm
08-668 31 02
070-939 45 30
e-post

Tar hand om…
– utställningsanmälningar
Läs här innan du skickar material rörande utställning

StyrelseledamÖter

Moa Festin

Pertti Nurminen

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

Suppleanter
Lena Thorsson
Gunilla Söderblom Langhé

Aktivitetsansvarig
Maria Ekdahl

Webbansvarig
Suzanne Fors

Revisor

Maurilio Gil

Revisorssuppleant
Seppo Tavi

Valberedning

Evy Carlbom Holm och Veronica Hämmerli