Registrering

Registrering online

Är det första kullen? Är det länge sen sist? Läs då Kattförbundet SVERAKs information om Stambokföring kattkull (extern länk).

Registrering genom Top Cat Club

Läs alltid Kattförbundet SVERAKs information om Stambokföring kattkull (extern länk).

All hantering av stamnamnsansökan och registreringsanmälan via papper sköts av

Michael Edström
Bråviksvägen 29, 3 tr
120 52 Årsta
08-722 77 43
073-648 98 54
E-post

Kvittokopia måste alltid bifogas registreringsanmälan på kull.

Registreringsanmälan (endast själva anmälan) skickas i två exemplar.

För hanen ska testikelintyg skickas med anmälan.

För båda föräldradjuren gäller att navelbråcksfrihetsintyg samt intyg om ID-märkning ska medfölja registreringsanmälan.

Har katterna tidigare använts i avel behöver inte dessa intyg sändas in med registreringen. Observera att själva registreringsanmälan ändå alltid sänds i två exemplar!

Om katterna är använda i avel tidigare men du inte skickat in intyg på ID-märkning till SVERAK måste du skicka med det för att kullen ska kunna registreras.

Om en kattunge har en defekt och ska beläggas med avelsförbud måste ett veterinärintyg på defekten bifogas.