Välkommen till Top Cat Club

De senaste inläggen


Studiecirkel på nätet

Så här skriver arrangörerna:

Hej, kattvänner!

Jag skriver till från Er från Studieförbundet Vuxenskolan i Sörmland för att tipsa om en studiecirkel på nätet, där vi kommer att ägna oss helhjärtat åt KATTER:

  • kattens historia
  • kattens beteende och sätt att kommunicera
  • katten inom konst, litteratur och film
  • katten i folktro och talesätt
  • kattraser, kattens anatomi och kattskötsel

Allt som deltagarna tycker är roligt och intressant med katten kan vi tillsammans titta närmare på i denna studiecirkel.

Vi kommer att träffas 6 gånger (på Zoom), med start den 24 mars, på onsdagar 10.00 – 11.45. Deltagaravgiften har vi satt så lågt som 195 kronor. Alla ”kattmänniskor” är välkomna! Anmälan sker per telefon 010-199 23 30 eller på sormland@sv.se.

Med Vänlig Hälsning

Annkatrin Kretz och Ingela Björkroth

Studieförbundet Vuxenskolan, Sörmland

(Oss når du på e-post: annkatrin.kretz@sv.se och ingela.bjorkroth@sv.se)

Årsmötet 2021 – är avklarat!

Alla medlemmar som betalt medlemsavgift har fått en Teams-länk via e-post för digitalt deltagande i årsmötet.

Dagordning för årsmötet finns i stadgarna, och den ekonomiska redovisningen når man här: Resultaträkning och Balansräkning. Valberedningens förslag och övriga nomineringar finns här: Nomineringar.

Nytt Utställningsdatum

Det blir en utställning, men inte i år! Vårt nya datum för utställning är 7-8 augusti 2021. Information om utställningen kommer att finnas här på webbplatsen och i Facebook-gruppen Top Cat Club.Se alla inlägg