Välkommen till Top Cat Club

De senaste inläggen

Årsmöte 2024

Tack för att du valt att vara medlem i Top Cat Club! Vi hoppas att du följer med oss 2023.

Medlemsavgifterna för 2024 är oförändrade och för huvudmedlem ingår som vanligt
6 nr av Våra Katter. Som medlem får du bl a gratis annonsering om kattungar, avelshanar och omplaceringar på www.topcatclub.se.

Betala till Plusgirokonto 26 89 69 – 3. Huvudmedlem: 350 kr, familjemedlem: 150 kr.
OBS! För att få rösta på årsmötet måste din medlemsavgift var betald senast 31/1 2024.
Spara gärna kvittot. Kom ihåg att ange ditt namn och vad betalningen avser (medlemskap och/eller gåva). Alla bidrag till klubbens verksamhet tackar vi för på förhand.

Se alla inlägg