Välkommen till Top Cat Club

De senaste inläggen

Nytt utställningsdatum 2022!

Utställningen som ursprungligen planerades till augusti 2020 har fått nytt datum: helgen 20-21 augusti 2022!


Årsmötet 2021 – är avklarat!

Alla medlemmar som betalt medlemsavgift har fått en Teams-länk via e-post för digitalt deltagande i årsmötet.

Dagordning för årsmötet finns i stadgarna, och den ekonomiska redovisningen når man här: Resultaträkning och Balansräkning. Valberedningens förslag och övriga nomineringar finns här: Nomineringar.Se alla inlägg