Månadens katt januari 2018

Det här är den första medlemsbilden som skickats in till nya webbplatsen, så därför får den också vara Månadens katt för januari 2018. Välkommen, Leonore!

Grattis till Årets Katt-resultaten!

Två medlemmar har vinnare i tävlingen Årets Katt

VI gratulerar Anne-Maj Nilsson och Maggan Norlander!

Anne-Maj Nilsson har en trippelvinnare med sin egen uppfödning

SW SP SC S*Pymans Maj-Britt DSM DVM, BSH ns 11

1:a  kastrathona i kategori 3
1:a  veteran i kategori 3
BIV BSH ns 11

Maggan Norlander har också en vinnare på BIV-listan med sin

SP SC S*Birmastans Barbamama, SBI g

BIV SBI g

Moderniserad djurskyddslag sänds till lagrådet

I en debattartikel i Dagens Nyheter den 10 januari skriver Sven-Erik Bucht (S) och Isabella Lövin (MP) att regeringen nu skickar en helt ny och moderniserad djurskyddslag till lagrådet. En av de viktigaste frågorna för SVERAK och kattklubbarna kommer dock inte att finnas med. Ministrarna skriver att de ”är medvetna om att det finns starka önskemål om att införa ett krav på märkning och registrering av katter och regeringen ser att det skulle kunna underlätta myndigheternas praktiska arbete med herrelösa katter. I djurskyddsutredningen fanns inte tillräckligt underlag för att gå vidare med detta. Därför kommer regeringen att särskilt utreda frågan om märkning och registrering av katter”.

SVERAK hade en representant med i djurskyddsutredningen, som lämnade sitt betänkande till regeringen 2011 (Ny djurskyddslag, SOU 2011:75).

Lagrådsremissen finns på Regeringens webbplats, liksom debattartikeln som publicerades på DN Debatt den 10 januari 2017 (betalvägg).

Ny webbplats för Top Cat Club

NY WEBBPLATS

Klubbens webbsidor har nytt utseende och innehållet får nu en välbehövlig översyn. Allt är inte klart ännu, och här och var finns varningar för gammalt material eller påhittade exempel som visar hur det kan komma att se ut. Med den nya utformningen spelar det ingen roll hur stor skärm man har, om man använder mobilen eller datorn – allt ser lika bra ut.

Den nya webbadressen är https://topcatclub.se, men den gamla http://topcat.nu kommer att finnas kvar en tid.

Eftersom vi nu använder WordPress som verktyg för publicering blir det lättare om flera ska dela på arbetet med uppdateringar.